อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ “Cleantech โอกาสและความท้าทายใหม่ของ SMEs” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ร่วมมอบรางวัล คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 13 ในสาขา นักแสดงนำหญิงยอดนิยม และ รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดนิยมขวัญใจมหาชน ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ รางน้ำ
 
อ่านต่อ..
 
โครงการ ”กล่องวิเศษ” หรือ Magic Box โดย อำพลฟูดส์ คว้ารางวัล MAT Award 2015 ในสาขา social marketing รางวัลสำหรับธุรกิจที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ณ Toyota IMAX Theatre, Emquartier Shopping Center
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเรื่องนักธุรกิจและผู้มีประสบการณ์การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์ไทย “พริกแกง” ผลิตโดย วันดี มีเดีย ในเครือวันดีกรุ๊ป ณ ลานพาร์ค พารากอน เพื่อมุ่งถ่ายทอดให้วัฒนธรรมอาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ร่วมเสวนา แสดงความคิดเห็นในงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสู่สากล”
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ คว้ารางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทน Thailand Energy Awards 2015 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid)
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดบทเรียนการทำธุรกิจสีเขียว ในร่วมงานเสวนา “ถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย” ปีที่ 2 จัดโดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ณ โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program (CPO) รุ่นที่ 6 หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและทีมงาน HR สู่การเป็น Chief People Officer ด้วยวิธีการ Mentoring & Consulting (Raising CPO Role and Responsibility by Mentoring & Consulting)" จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (PIM HR Excellence Center) ณ ห้อง Crowne 4-5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย เข้ารับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2558 จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 -202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย เข้ารับรางวัล ASEAN Energy Awards 2015 รางวัลเกียรติยศด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ร่วมมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ในสาขาเยาวชนต้นแบบคนรุ่นใหม่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิดชูเกรียติแก่คนดีในสาขาต่างๆ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น HR Coach มืออาชีพในสัมมนาวิชาการ “เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ร่วมเสวนาในหัวข้อ CSR ง่ายๆสไตล์SMEs & แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ภายใต้กิจกรรมพบปะแบ่งปันประสบการณ์ และ เยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน 100 ปี SCG จัดโดย ชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ณ ห้อง Hall 3 อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ถ.ปูนซิเมนต์ไทย กรุงเทพฯ
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย คว้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award 2015 ในสาขา Green Leadership Award รางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคมในระดับเอเชีย (AREA) จาก Enterprise Asia (NGO) องค์กรที่สนับสนุนการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ณ โรงแรมบันยัน ทรี เขตการปกครองพิเศษ มาเก๊า
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ เผยแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อไขความลับจากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “The Natural Secret ความลับของธรรมชาติ สู่อาหารสุขภาพของอำพลฟูดส์” พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - World of Food Asia 2015 ณ APF Green Place บูธหมายเลข 2Z (15-27) Challenger Hall 2 เมืองทองธานี
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก : Strategy and Roadmap” ในงานสัมมนาด้านบริหารการปฏิบัติ “Strive to Excel in Product Innovation” ณ ห้อง 201 ชั้น 2 คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนางาน อุตสาหกรรม ร่วมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ในหัวข้อ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาประจำปี 2558 เรื่อง ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ จัดขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 
อ่านต่อ..
 
อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) ปี 2558 ในหัวข้อ “ประสบการณ์การใช้ระบบพี่เลี้ยงในองค์กร” จัดโดยกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 
อ่านต่อ..