ระวังภัยเงียบจาก`ขนตาปลอม`

ปัจจุบันขนตาปลอมเป็นที่นิยมของสาวแท้สาวเทียมทั้งหลาย เพราะว่าจะช่วยทำให้ตาของเราคมโตหรือสวยหวานได้ทันใจ แต่คุณสาวๆ ทราบกันไหมว่า ขนตาปลอมอาจแฝงอันตรายต่อดวงตาคู่สวยโดยไม่รู้ตัว


เพราะขนตาปลอม อาจนำพาสิ่งสกปรกมาสะสมที่หนังตา หากเก็บรักษาขนตาปลอมไม่ถูกวิธีและไม่สะอาด จึงมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ดวงตาจนเกิดอาการแพ้ ระคายเคือง อักเสบและเสี่ยงตาบอดได้


โดยขณะที่เราดึงขนตาออก กาวติดขนตาปลอมอาจทำให้ขนตาจริงหลุดติดมาด้วย และเมื่อบ่อยครั้งก็จะกระทบกระเทือนต่อขนตาจริงทำให้ขนตาหลุดร่วง เปราะบาง หักง่าย และไม่แข็งแรง จึงส่งผลให้ขนตาใหม่งอกผิดเพี้ยนไปจากตำแหน่งเดิม งอกผิดทิศทาง และเกิดปัญหาขนตาคุด


คำแนะนำ


- ซื้อขนตาปลอมและกาวติดที่ได้มาตรฐานและก่อนติดต้องล้างมือให้สะอาด
- เลี่ยงการใช้ขนตาปลอมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ควรมีระยะเวลาพักขนตาบ้าง
- ไม่ขยี้ตาขณะติดขนตาปลอม
- ไม่ใช้ขนตาปลอมร่วมกับคนอื่น
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ติดขนตาปลอมให้สะอาด ทั้งก่อนและหลังใช้งาน
- พบจักษุแพทย์ทันที เมื่อเกิดผื่นแดง อักเสบ บวมหรือมีตุ่มหนองใสๆรอบดวงตา เพราะอาจเกิดจากการแพ้ขนตาปลอมได้


ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า