ไดเอ็ท ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ จริงหรือ?

ไดเอ็ท ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ จริงหรือ?

สื่ออังกฤษรายงานข่าวประเด็น "ไดเอ็ทรักษ์โลก" โดยในเนื้อหาข่าวนำเสนอว่า หากมนุษย์เรานี้หันมาเน้นบริโภคอาหารจำพวกผักและผลไม้ จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้...

จากการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบริษัทผลิตอาหาร 61 แห่ง ช่วยให้ศาสตราจารย์ Nick Hewitt แห่งมหาวิทยาลัย Lancaster และ Mike Berners-Lee ผู้เขียนรายงานนี้ พบว่า การลดปริมาณอาหารที่บริโภค จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

จากการสำรวจโดยการเปรียบเทียบปริมาณอาหารที่ประชาชนบริโภคและปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศอังกฤษ ซึ่งสูงถึง 167 ตันต่อปี ซึ่งผลปรากฏว่าหากประชาชนหันมารับประทานผักและผลไม้แทนที่อาหารที่รับประทานอยู่ในปัจจุบัน จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 22 - 26%

จำนวนการนำเข้าผักและเห็ดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง รวมถึงต้นทุนในการให้ความร้อนต่อเรือนกระจก ในทางตรงกันข้าม ผักและผลไม้ที่ปลูกด้วยอุณหภูมิตามธรรมชาติ ซึ่งถูกนำเข้ามายังประเทศอังกฤษทางเรือด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจำนวนน้อย ขั้นตอนการผลิตการทำอาหารจากเนื้อสด มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 11 กิโลกรัมต่อ เนื้อ 1 กิโลกรัม และเบคอน จะมีอัตราการปล่อยอยู่ที่ 9 กิโลกรัม ส่วนไวน์นั้น จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 2 กิโลกรัม ต่อ ไวน์ 1 กิโลกรัม ในขณะที่การผลิตอาหารอื่นๆเช่น ซีเรียล นม หรือ ขนมปัง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึง 2 กิโลกรัม

 

ศาสตราจารย์ Nick Hewitt กล่าวว่า ก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลก การผลิตอาหารโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูง ดังนั้น การไดเอ็ท (Diet) หรือ การควบคุมการรับประทานอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการลดก๊าซเรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศได้เป็นจำนวนมาก

เรื่องโดย : อุมัย

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.environnet.in.th