เชื้อกามโรคเพาะมะเร็งลูกหมาก

 นักวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งสหรัฐอเมริกาสงสัยว่าโรคมะเร็งของต่อมลูกหมากบุรุษ อาจเกิดจากเชื้อกามโรคซึ่งติดต่อกันได้ง่าย อย่างหนึ่ง เพราะพบในห้องปฏิบัติการว่าเชื้อกามโรคทริคโคโมไนอาสิส ทำตัวเหมือน กับเป็นปุ๋ย ทำให้มะเร็งเติบโตงอกงาม
เชื้อกามโรคทริคโคโมไนอาสิส เป็นเชื้อที่ไม่ใช่เชื้อไวรัส ที่ติดต่อกันแพร่หลายอย่างที่สุด ประมาณกันว่า มีผู้ที่ติดเชื้อนี้ทั่วโลกมากถึง 235 ล้านคน
รายงานผลการศึกษาเผย แพร่ในวารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯยังถกเถียงกันอยู่ว่า เหตุใดมันจึงทำให้ผู้ชายติดเชื้อมะเร็งได้ง่ายขึ้น ซึ่งทางสำนักวิจัยโรคมะเร็งของอังกฤษ ก็ยังทักท้วงว่า ยังเร็วเกินไปที่จะบรรจุมะเร็งของต่อมลูกหมากเข้าไว้ในรายการโรคมะเร็ง ที่เกิดจากการติดเชื้อกามโรค อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสาธารณสุขฮาร์วาร์ดของอเมริกา เคยค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2552 ว่า คนไข้โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเกือบ 1 ใน 4 ของผู้ที่มีอาการของกามโรคทริคโคโมไนอาสิสอยู่ด้วย มักจะมีอาการมากแล้ว
ผู้ชายที่ติดเชื้อกามโรคนี้ อาจจะมีอาการขัดเบาตอนปัสสาวะ และขับเมือกสีขาวๆออกมา ในขณะที่สตรีมักจะรู้สึกคันๆในที่ลับ แต่ทั้งหญิงชายกว่าครึ่ง อาจไม่เคยปรากฏมีอาการเด่นชัด คณะนักวิจัยกล่าวว่า ควรจะมีการศึกษาต่อไปอีก เพราะจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัดของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และการศึกษาหนนี้ก็ไม่ได้ยืนยันว่ากามโรคชนิดนี้เกี่ยวพันกับมะเร็งอย่างแน่นอน

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ