หูหนวกรักษาได้

โรคหูน้ำหนวกที่ทำให้หูหนวกเพราะไม่ได้รักษาหรือรักษาแล้ว แต่หูไม่ได้ยิน เนื่องจากประสาทหูเสื่อมต้องใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อขยายเสียงให้ได้ยินดีขึ้น แต่บางคนใช้เครื่องช่วยฟังแล้วยังไม่ได้ยิน ก็จะใช้ภาษามือหรือการอ่านปาก ซึ่งทำให้เสียงที่จะพูดนั้นเพี้ยนออกไป เพราะฟังไม่ได้ยินนั่นเอง
เราจะทราบได้อย่างไรว่าจะรักษาหูได้ หากสงสัยว่าหูได้ยินไม่ดีหรือสงสัยว่าหูฟังเสียงไม่ค่อยได้ยิน ต้องตะโกน หรือเรียกไม่หัน ก็ควรมาพบแพทย์เฉพาะทางโรคหู เพื่อจะได้ตรวจโรคหูว่าหูนั้นเป็นโรคของหูชั้นนอก ชั้นกลาง หูชั้นใน หรือประสาทหูเสื่อม ถ้าเป็นโรคของหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางก็อาจรักษาด้วยยาหรือผ่าตัดทำให้หูแห้งได้ไม่ยาก


ปัจจุบันโรคของหูชั้นในหรือประสาทหูเสื่อมพบมากขึ้น สาเหตุมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ การติดเชื้อไวรัสหลังคลอด หรือเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบทำให้ประสาทหูเสื่อมลง บางคนเกิดจากความเครียดจัดทำให้ประสาทหูเสื่อม บางคนยังใช้เครื่องช่วยฟังได้ผล แต่บางคนก็ใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผลต้องใช้ภาษาใบ้แทน


ปัจจุบันมีการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมคนที่หูหนวกหรือประสาทหูเสื่อมอย่างรุนแรงทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้ยินเหมือนเดิมได้แล้ว


การพัฒนาประสาทหูเทียมนั้นเริ่มต้นมากว่า 30 ปีแล้ว ที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ให้การยอมรับในการใช้กับผู้ที่ประสาทหูเสื่อมโดยให้คนหูหนวกคนแรกใช้ในปี ค.ศ. 1995 คนไข้คนแรกที่หูหนวกจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ เป็นเวลานาน ๆ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หลังจากผ่าตัดใช้ประสาทหูเทียมเขาสามารถกลับเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิม


อีกกรณีคือ เด็กชายอายุ 5 ขวบที่หูหนวกทั้ง สองข้างจากการเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเมื่ออายุ 2 ขวบ หลังผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม เด็กคนนี้สามารถกลับไปเรียนหนังสือในโรงเรียนได้ดีหลังผ่าตัด 1 ปี จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับในคนที่กำลังทำงาน และในเด็กที่เข้าวัยเรียนสามารถเรียนแบบคนทั่วไปได้ โดยไม่ต้องเป็นคนหูหนวกอีกต่อไป ในอนาคตก็สามารถจะใช้ชีวิตแบบคนปกติได้


ยังมีเด็กที่ประสาทหูพิการอีกมากที่ไม่ได้รับการรักษา เนื่องจากประสาทหูเทียมมีราคาสูง


ส่วนประสาทหูเทียมคืออะไรนั้น ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมืออิเล็ก ทรอนิกส์ทำด้วยสายไฟฟ้าเล็ก ๆ ที่มีการรับเสียงและแปรเสียง แล้วส่งสัญญาณเข้าไปกระตุ้นประสาทการได้ยินเข้าไปที่สมอง ทำให้สามารถแปลเสียงนั้นออกมาได้ ประสาทหูเทียมจะถูกฝังเข้าไปในกระดูกก้นหอยที่อยู่ในหูชั้นในโดยการผ่าตัดหลังหูกรอเอากระดูกหลังหูออก และทำการฝังเครื่องไว้หลังหูด้านนอกกะโหลกศีรษะ แล้วต่อกับเครื่องภายนอก ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้กระตุ้นเสียงเข้าไปข้างใน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล