ลูกเดือยเป็นธัญพืชประเภทคาร์โบไฮ
เดรตเดือยเป็นพืชพื้นเมืองแท้ๆของเอ
เชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเส้นใยอาหารสูง
เป็นพืชตระกูลเดียวกับข้าว ...

อ่านต่อ..
ชั่วโมงการทำงานที่อัดแน่นด้วย
ความเครียด และการกินอาหารที่อุดมไป ด้วยไขมันและเกลือ กำลังคุกคามสุขภาพ ของคนยุคปัจจุบัน อีกไม่นาน ...
อ่านต่อ..
ลูกเดือยมีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะมีปริ-
มาณโปรตีน 13.84% คาร์โบ-ไฮเดรต 70.65% ใยอาหาร 0.23% ไขมัน 5.03% แร่ธาตุต่างๆ อีกมากมาย ...
อ่านต่อ
อ่านต่อ..